Tag: Scandinavian Development

Byrådet går inn for skole, flerbrukshall og ungdomstiltak i Treschows gate på Lilleborg

Treschows gate 16 på Lilleborg er i dag regulert som industri- og friområde. Siden før sommeren har to forslag om omregulering ligget til behandling...