Tag: sandvikselva

Hjelp forskerne å finne ut hvor i Oslo Bærums-ørreten vandrer

For noen betyr påske å reise ut av byen, opp på fjellet etter snøen. For noen andre igjen betyr påske starten på fiskesesongen i Oslofjorden. Ingen...