Tag: Samarbeidsrådet for tros- og livssyn

Islamsk Råd har valgt nytt styre – omstridt generalsekretær ute

– Vi har lært masse av det som har skjedd de siste årene. Man kan vokse på motgang også. Nå retter vi blikket fremover...