Tag: Ryenbergveien

Tunnelarbeid fører til at beboerne i Ekebergskrenten får semi-trailere og buss for tog rett...

Oppgraderingen av Ekeberg- og Svardalstunnelene fører til at beboerne i Ekebergskrenten får semi-trailere og buss for tog rett i trynet. Ryenbergveien er en smal gate...