Tag: Røde kors klinikk

Trass i lokal motstand, Fylkesmannen støtter vedtaket om bygging av ny fløy ved Røde...

Firmaet Aleris ønsker å bygge en ny fløy ved Røde Kors Klinikk på Skillebekk. Det ønsker derimot ikke en rekke av naboene og Selskab et...

Aleris ønsker ny fløy ved Røde kors klinikk på Skillebekk. Men en sverm av...

Aleris planlegger et nytt bygg med fire etasjer i ved Røde Kors klinikk i Frederik Stangs gate på Frogner. Plan- og bygningsetaten støtter planene...