Tag: Roar Torp

Jula er høytid også for rottene. Heller du ribbefettet i vasken, blir det delikatesse...

At vi mennesker, katter og hunder er på konstant rottejakt, har gjort at bare de smarteste rottene overlever. Den største bekymringen med rottene, er...

Livsfarlige høye verdier av rottegift i byrevene

Rottebekjempelsen i Oslo går ut over annet liv. Rovdyr og rovfugl får i seg farlige miljøgifter når de spiser forgiftede rotter. Norsk institutt for luftforskning...