Tag: rettshjelp

Kroken på døra for gratis rettshjelp i Oslo?

I forslaget til statsbudsjett kuttes støtten til frivillig rettshjelp med 15 millioner. Jussbuss og Juridisk rådgivning for kvinner kan stå foran drastiske kutt. De studentdrevne rettshjelpstiltakene...