Tag: rasfare

I dag har bymiljøetaten skrevet ut 20 gebyrer til gårdseiere på grunn av rasfare...

Bymiljøetaten i Oslo er delegert myndighet til å håndheve politivedtektene for Oslo. Ved fare for ras eller når gårdseieren ikke fjerner skiltet om fare...