Tag: privatisering

– MDG, SV og Ap prøver å oppnå fortjenestefri velferd i Oslo, men det...

De rødgrønne i Oslo har i den nye plattform for de neste årene lovet at de skal gjøre alle private sykehjem kommunale. Det er...

– Innsparing er et fremmedord for byrådet

Å se etter kommunale innsparinger, er noe byrådet neglisjerer. Deres ideologiske overbevisning står i revers, fremfor en foroverlent holdning til innsparinger og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I...

– Mange innbyggere har mistet sine kjente hjelpere fordi den kommersielle leverandøren har sviktet...

Brukervalg kan være bra, men brukernes aktive valg overstyres av ytre omstendigheter: Leverandører må kastes på dør på grunn av grovt mislighold i tjenesteleveransen...

Byrådet i Oslo lovte kamp mot velferdsprofitørene. Rapport oppsummerer resultatene til nå

En rapport som kom før valget i år kartlegger Oslo og fire andre kommuners kamp mot velferdsprofitører, og ser på hva som gjør den...

– Omsorg skal ha best mulig kvalitet som mål. La aktørene konkurrere

Jeg er enig med Kari Elisabeth Kaski i én ting, målet med offentlig velferd er å gi best mulig velferdstjenester til flest mulig. Resten...

– Omsorgen til barn, eldre og utsatte skal ikke handle om størst mulig profitt

Målet med offentlig velferd er å gi best mulig velferdstjenester til flest mulig, ikke at private aktører skal gå med størst mulig overskudd. Ja...