Tag: private barnehager

Oslo har krevd tilbake millioner fra barnehager

Nylig ble det kjent at en barnehage har fått krav om å tilbakebetale 1,7 millioner kroner. En oppsummering Dagbladet har fått tilgang til, viser...

– Det er god butikk for barnehagene å ha sugerør ned i kommunekassa

Barnehager skal ikke være big business. Nå bremser byrådet kommersialiseringen og sørger for at foreldrebetaling og offentlige tilskudd ikke ender opp hos velferdsprofitører i...

– Omsorgen til barn, eldre og utsatte skal ikke handle om størst mulig profitt

Målet med offentlig velferd er å gi best mulig velferdstjenester til flest mulig, ikke at private aktører skal gå med størst mulig overskudd. Ja...

Fylkesmannen ga Oslo kommune medhold i at de kan si nei til private barnehager

Fylkesmannen avslår barnehagekjeden Espiras krav overfor Oslo kommune om retten til offentlig finansiering. Saken vil kunne skape presedens om hvem som skal drive barnehager...