Tag: planter

Bakkekløveren er Oslos fylkesblomst, botanikkens St. Hallvard, og den finnes bare på Hovedøya

Oslo er den hovedstaden i Europa med størst artsmangfold og flest utrydningstruede arter. Av planter er det registrert flest på Bygdøy. Men det er...