Tag: plan

— Over direktøren, ordføreren og byråden ligger Planen: kommuneplanen, tiltaksplanen, utrullingsplanen, koordineringsplanen…

Hva som får mange til å falle overbord i debatten om byutvikling og politikk i Oslo er de stadig nye planene. Oslo kommune ledes nå...