Tag: Petter Vellesen

Asbest, nesten glemt, men fortsatt like farlig. Fagforening varsler en ny bølge av asbestofre

Fremdeles dør 200 personer i året av asbestrelaterte sykdommer. -- Nå kommer den tredje bølgen av asbestofre, varsler fagforening. Asbest er varmeisolerende og brannsikkert. Det er...

— Jeg foreslår at Oslo bys kulturpris 2017 går til Arbeidermuseet i Oslo

Jeg håper virkelig at Oslo bystyre vil hedre Arbeidermuseet. Arbeidermuseet har utstillingslokaler i Sagveien 28, midt i det som er norsk industris arnested på Sagene...