Tag: Petter Sørra

Nestenulykke måtte til før vaktholdet ble styrket for elever som busses fra Hasle til...

Hasle Skole bygges for tiden ut for å gi plass til flere elever. Elevene fra Hasle busses til og fra Brynseng skole. Etter neste...