Tag: personvernombud

Oslo har fått et nytt personvernombud

Personvernombudet i Oslo kommune skal ivareta personvernet til innbyggere, ansatte og andre som har personopplysninger registrert om seg. Personvernombudet skal utføre sitt arbeid på...

Disse personene ønsker å bli byens nye personvernombud

Personvernombudet er en ny stilling i Oslo kommune. Før var ordningen med personvernombud frivillig, men etter at GDPR-reglene trådte i kraft, har ordningen blitt...