Tag: Per-Arne Horne

Aleris ønsker ny fløy ved Røde kors klinikk på Skillebekk. Men en sverm av...

Aleris planlegger et nytt bygg med fire etasjer i ved Røde Kors klinikk i Frederik Stangs gate på Frogner. Plan- og bygningsetaten støtter planene...

Nabo reagerer på å bli utestengt fra friområder og kaller Waldemars Hage på Ila...

Ikke lenge etter utbyggingen, gjerdet sameiene i Waldemars Hage inn områder folk i nabolaget tidligere brukte til rekreasjon. Nå synes naboer at nok er nok. Såkalte...