Tag: Oslopakke 2

— Bilfritt byliv er byrådets grensemur. Stenger folk ute fra sentrum

I følge trafikkmålinger kommunen selv bestilte, førte etableringen av sykkelfelt i Eilert Sundts gate til mer tungtrafikk, høyere hastighet og færre syklister. Samtidig viser...