Tag: osloøyene

Etter 20 års venting er reguleringsplanen for osloøyene endelig vedtatt. — En gledens dag,...

I fjor høst vedtok bystyret reguleringplanen for osloøyene. Etter innsigelse fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ble bystyrets vedtak anket. Under meklingen...

– Jeg er helt enig i at reguleringsplanen for øyene i Oslofjorden har ligget...

Det har vært viktig for meg å prioritere reguleringsplanen for øyene i Oslofjorden, slik at øyværinger og Oslo-borgere får en forutsigbar situasjon på øyene. Jeg...

Bekymrede øyboere kan puste lettet ut. Ikke 17, men én enslig hytte må tvangsflytte...

Bystyret i Oslo bestemte onsdag at bare én hytte må flyttes på Nakholmen. Hytteboerne får også legge inn vann og kloakk. Saken er likevel...