Tag: Oslomodellen

Oslo kommune stiller krav om kjønnsdelte garderober på byggeplassene

– Oslo trenger faglært arbeidskraft og vi ønsker en byggebransje der kvinner og menn har like muligheter. I dag er bare to prosent av...

– Byrådet må spille på lag med bedriftene for å nå sine ambisjoner

Først vil jeg gratulere Byrådet med en offensiv plattform for Oslo de neste fire årene. Byrådet har satt seg høye ambisjoner som vil påvirke...

– Endelig tør osloungdom å velge yrkesfag

Søkertallene til videregående opplæring i Oslo til neste skoleår viser at andelen som søker yrkesfaglig utdanning er nesten 27 prosent, en økning fra 21,8...