Tag: Oslo Venstre

– Barne- og ungdomsbibliotek til Grorud og Holmlia!

Du trenger ikke elske bøker for å like Biblo Tøyen, men det hjelper at du kanskje er litt nysgjerrig. På Biblo kan du lære...

– Endelig blir fotgjengerne i Olav Vs gate, mellom Nationaltheatret og fjorden, prioritert

Venstres Hallstein Bjercke kritiserer byrådspartiene for å sløse med penger, fordi byrådet vil ruste opp Olav Vs gate for mennesker, i tråd med planene...

Oslo Venstre vil ha månedskort til 590 kroner

Denne helgen avholdt Oslo Venstre årsmøte og vedtok sitt program for 2019 - 2023. – Den viktigste saken for Venstre blir å gjøre kollektivtilbudet billigere...

Guri Melby (V) vil gi Oslo-barn som vokser opp i fattigdom de samme mulighetene...

Oslo-kandidaten vil videreutdanne lærere og gi gratis barnehage og SFO-plass basert på foreldres inntekt, ikke etter hvilken bydel i Oslo de bor i.  Guri Melby...

Ola Elvestuen (V) er opptatt av kollektivtransport og det nye regjeringskvartalet

Venstres Oslo-kandidat liker ikke planene om at regjeringskvartalet skal bli en stor "festning". Ellers er han opptatt av  enda bedre kollektivtransport, og  Universitetet i...

Venstre vil ha permanent løsning for Finnmarkgata, som sommerstenges nok en gang

Atter igjen er Finnmarkgata sommerstengt for biltrafikk. Nå etterlyser Venstre i Oslo en helhetlig plan for gatas framtid. Fram til 23. august vil Finnmarkgata på...