Tag: Oslo hospital

Eldgamle Oslo hospital er i ferd med å bli kirkens nye maktsete

I flere år har de vært på jakt etter et nytt kontorsted. Leietakerne i Kirkens Hus i Rådhusgata viser nå stor entusiasme for et...

Arkivet etter Oslo Hospital (1644 – 2000) blir en del av Norges dokumentarv

Noe skal aldri glemmes. Arkivene fra Oslo Hospital blir fra i dag med blant de umistelige dokumentene i Norges dokumentarv, den norske delen av...

Arkeologer jakter informasjon om et gammelt kloster under bakken i Gamlebyen

Den mystiske maskinen er en georadar som arkeologene bruker til å undersøke bakken. Eller det som er under bakken. Målet er å få et...