Tag: Oslo-diktet

Med hjerte for Oslo, del 2: Vinter i nordmarka, med det mørke diktet Salme...

En del av diktene til Sigbjørn Obstfelder er preget av ensomhet, undring, angst og fremmedfølelse, mens andre er preget av mystikk og erotisk/religiøs lengsel. Han...

Oslo-diktet: Greta Garbos ansikt

Et dikt om Oslo. Dikteren elsker denne byen, elsker dens falske ekthet, og dens ekte falskhet. GRETA GARBOS ANSIKT Greta Garbos ansikt faller over byen. Øyebrynsbuene lander...