Tag: Oslo byarkiv

Arkivet etter Oslo Hospital (1644 – 2000) blir en del av Norges dokumentarv

Noe skal aldri glemmes. Arkivene fra Oslo Hospital blir fra i dag med blant de umistelige dokumentene i Norges dokumentarv, den norske delen av...

Oslofilmer.no er lansert. Der kan du se filmklipp om Oslo fra 1947 til 1982

-- Disse filmene vi har gjort tilgjengelige, er et vindu mot fortiden som viser hvordan den moderne storbyen ble til. Det sier byarkivar Ranveig Låg...