Tag: Oslo byarkiv

I dag har unike Kristiania-dagbøker blitt lastet opp på nett

Verdifull historisk informasjon blir nå gjort offentlig tilgjengelig på nett av Ad Notam forlag. Kristianiaadvokaten Arthur Knagenhjelm førte dagbok fra 1882 til 1895 og i...

Arkivet etter Oslo Hospital (1644 – 2000) blir en del av Norges dokumentarv

Noe skal aldri glemmes. Arkivene fra Oslo Hospital blir fra i dag med blant de umistelige dokumentene i Norges dokumentarv, den norske delen av...

Oslofilmer.no er lansert. Der kan du se filmklipp om Oslo fra 1947 til 1982

-- Disse filmene vi har gjort tilgjengelige, er et vindu mot fortiden som viser hvordan den moderne storbyen ble til. Det sier byarkivar Ranveig Låg...