Tag: Oslo brannvesens musikkorps

Brannvesenets første musikkorps holdt søndagskonserter på St. Hanshaugen frem til år 1900

I 1888 hadde noen av brannvesenets funksjonærer tatt et initiativ for å få opprettet «et privat Musikkorps ved Afdelingen». Det ble søkt om midler hos...