Tag: Olav Torvund

— Ønsker bymiljøetaten og Syklistenes Landsforening tung forurensende trafikk velkommen?

I hvert sitt debattinnlegg gjør konstituert avdelingsdirektør for gange og sykkel i bymiljøetaten, Jorunn Andenes, og styremedlem Olav Torvund i Syklistenes Landsforening i Oslo sitt...

– Oslo kommune bygger sykkelveier på vanlige folks bekostning

Jussprofessor og styremedlem i Syklistenes Landsforening i Oslo, Olav Torvund, mener det velstående bilfolket skyver antatt svake grupper, som barnefamilier og skrøpelige eldre foran seg....