Tag: offentlighetsloven

– Byrådet skal snu lukkethetskulturen de borgerlige etterlot seg. Oslo kommune trenger mer åpenhet

Gjennom mange år var jeg i en massiv dragkamp med statsapparatet fordi jeg sloss for større åpenhet enn det øvrigheta aksepterte. Over flere år...