Tag: Norsk Tjenestemannslag

– Folk gir opp å søke utvidet uføregrad. De klarer ikke fylle ut søknaden...

Kjernen i NAV-reformen var aldeles utmerket. NAV skulle være et partnerskap mellom stat og kommune, og tanken var samordning. NAV-brukerne skulle få en eneste dør...