Tag: Norsk institutt for naturforskning

– Vi må redde biene. De er så viktige for oss at jeg blir...

-- Før sommeren kommer regjeringen med en biestrategi. Bystyret i Oslo er veldig opptatt av urbant landbruk, og bør ikke være noe dårligere enn...

Nye sykdommer og fremmede arter truer trærne i hovedstaden

Nye sykdommer og skadedyr kan ødelegge trærne i Oslo. -- Det var ved import av planter at brunsskogsneglene kom til landet. Vi har også...

Livsfarlige høye verdier av rottegift i byrevene

Rottebekjempelsen i Oslo går ut over annet liv. Rovdyr og rovfugl får i seg farlige miljøgifter når de spiser forgiftede rotter. Norsk institutt for luftforskning...