Tag: musikkorps

Brannvesenets første musikkorps holdt søndagskonserter på St. Hanshaugen frem til år 1900

I 1888 hadde noen av brannvesenets funksjonærer tatt et initiativ for å få opprettet «et privat Musikkorps ved Afdelingen». Det ble søkt om midler hos...

Til neste år vil AP i Sagene at bydelen feirer Musikkorpsenes år og deler...

– Kulturell utvikling og aktivitet er et av menneskets grunnleggende behov, på lik linje med skole- og sykehjemsplasser. Vi skal ikke bare bo, vi...