Tag: menneskerettigheter

— Høyre tar feil om bostedsløse migranters menneskerettigheter

Man kan velge jaging og rydding av bostedsløse migranter eller å møte de med et minimumstilbud og samtidig spare penger, tid og frustrasjon. I en...

Neste gang jeg reiser til hjemlandet, gruer jeg meg til å bli stilt ansvarlig...

Menneskerettigheter og religionsfrihet er verdier jeg er stolt av, som Oslo- og Tøyen-jente, som kurder, muslim, skoleelev og individ. Men jeg tar de ikke...