Tag: Malcolm Langford

– Visumfri tilgang til Norge skjer på gitte vilkår. Ellers faller retten til opphold...

Professor Malcolm Langford vil hjelpe de som står i en nødssituasjon, og ære være ham for det. Jeg ønsker å forhindre at nødssituasjonen oppstår. Jeg...

– Utlendinger som vil til Norge, må oppfylle visse kriterier. Ellers må de reise...

Hvem har ansvaret for tilreisende bostedsløse fra EØS og EU som kommer til Norge og ikke kan forsørge seg selv? «Oslo kommune bør opprette flere...

– Det er forferdelig å vente på at noen skal putte penger i koppen...

Professor: – Diskrimineringen av romfolk minner om den jøder ble utsatt for tidligere. Oslofolk bør mobilisere og lage et opprop mot diskrimineringen. Mange tilreisende romfolk kommer til...