Tag: Lovisenberg diakonale sykehus

Mann døde etter mangelfulle rutiner ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Får bot på 300.000

Sykehuset er nå ilagt foretaksstraff for brudd på helsepersonellovens paragraf 67, altså for «forsettlig eller grovt uaktsomt» å ha brutt bestemmelsene i loven. I grunnlaget...

Nabolaget i Gamlebyen raser mot planene for sjuetasjers Kirkens hus ved vernede Oslo hospital

Planene går ut på et sjuetasjers bygg på over 8000 kvadratmeter i Gamlebyen ved siden av verneverdige Oslo hospital, landets eldste psykiatriske sykehus. Hospitalet ble grunnlagt i...

— Bjørnson valgte april. Jeg velger meg Lovisenberg kirke

Jeg har vært i kirker som har vært for store og i kirker som har vært for små og for trange, for myke og...

— Tusen tusen takk for at jeg fikk lov til å gjøre livet mitt...

I et samarbeid mellom bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo, samt Lovisenberg diakonale sykehus, kan kronisk syke nå følge opp sin egen...