Tag: Liv Jorun Andenes

— Ønsker bymiljøetaten og Syklistenes Landsforening tung forurensende trafikk velkommen?

I hvert sitt debattinnlegg gjør konstituert avdelingsdirektør for gange og sykkel i bymiljøetaten, Liv Jorun Andenes, og styremedlem Olav Torvund i Syklistenes Landsforening i...

Bydelsutvalgleder på Frogner: – Måten bymiljøetaten bygger sykkelvei ligner på et dekret fra politbyrået

Bymiljøetaten la nylig frem sine planer for Gyldenløves gate. Disse inkluderer opphøyde sykkelfelt på begge sider av veien for å øke tryggheten til de...

Snart blir det sykkelfelter i Gyldenløves gate. Slutt på parkering

Ifølge bymiljøetaten er Gyldenløves gate i dag dårlig egnet for syklende. Kjørebanen er smal og uoversiktlig med mange biler parkert i veibanen. Bymiljøetaten ønsker derfor...

Slik tenker Sykkelprosjektet i kommunen om sykkelveinettet i Oslo

Konkurransen om fellesarealene tilspisser seg i hovedstaden, for tiden på bekostning av biler. Hva skjer med sykkelveinettet i Oslo? Sykkelprosjektet er den kommunale divisjonen som...