Tag: Kulturetaten

Nye Hønse-Lovisas hus åpner i april

I fjor sommer kom sjokknyheten: Anne Mette Hegdahl skulle flytte hjem til Steinkjer etter 40 år. I 10-11 år drev hun Hønse-Lovisas hus, det 200...

Oslofilmer.no er lansert. Der kan du se filmklipp om Oslo fra 1947 til 1982

-- Disse filmene vi har gjort tilgjengelige, er et vindu mot fortiden som viser hvordan den moderne storbyen ble til. Det sier byarkivar Ranveig Låg...

19 søkere til toppjobb: Disse vil bli direktør i kulturetaten i Oslo kommune

Den nye kulturdirektøren får millionlønn og ansvaret for kunst, kultur, eiendommer og museer i hovedstaden. Oslo kommune er i ferd med å tilsette en ny...

Kulturetaten svarer kunstner Marianne Heier: – Vi har etablert så mange atelierer som bygningsmassen...

Kulturetaten er enig i at mer må gjøres for Oslos kunstnere. Etaten mener antallet atelierer har økt og henviser til en ny kunstplan. Nylig adresserte...

– Når kan jeg og familien min begynne å bruke kjøkkenbordet som spisebord i...

– Mens eiendomsprisene stiger, ligger min inntekt stabilt et sted veldig langt under gjennomsnittet. Slik er det for mange billedkunstnere. Når skal Oslo kommune...

I dag ble skulpturen Tors bukker montert i Torshovdalen

Skulpturen blir en påminnelse om det norrøne opphavet til navnet Torshov - i tillegg til en super klatrestatue for barn. Nå har Torshovdalen fått sin...