Tag: Karin Hindsbo

Nasjonalmuseets selvportrett av van Gogh er ekte

Vincent van Gogh malte mange selvportretter, og ett av disse befinner seg i Nasjonalmuseets samling. På 1970-tallet ble det reist spørsmål ved bildets ekthet,...

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt et halvt år

Årsaken til forsinkelsen er at to kritiske leveranser til Statsbyggs byggeprosjekt er forsinket. Leveransene er knyttet til teknisk anlegg og nødvendige sikkerhetsdører. Åpningen er derfor...