Tag: Juridisk rådgivning for kvinner

Sårbare kvinner rammes i budsjettforslaget til byrådet

– Gang på gang fortelles vi gjennom budsjettforslag at våre klienter og vår hjelp til dem er mindre verdifull og bør nedprioriteres. Byrådspartiene liker...

Kroken på døra for gratis rettshjelp i Oslo?

I forslaget til statsbudsjett kuttes støtten til frivillig rettshjelp med 15 millioner. Jussbuss og Juridisk rådgivning for kvinner kan stå foran drastiske kutt. De studentdrevne rettshjelpstiltakene...