Tag: Johann Scharffenberg

Arkivet etter Oslo Hospital (1644 – 2000) blir en del av Norges dokumentarv

Noe skal aldri glemmes. Arkivene fra Oslo Hospital blir fra i dag med blant de umistelige dokumentene i Norges dokumentarv, den norske delen av...