Tag: Isa Trøim

Regjeringen gir klarsignal til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy

– Nå kan vi sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på. Med et...

Vikingskipene på Bygdøy ett steg nærmere å havne på rødliste over truede kulturminner i...

Tidligere er det blitt varslet at Norge kan havne på verstingliste fordi vikingskipene på Bygdøy ikke blir godt nok sikret og ivaretatt. Nå er...