Tag: Ingrid Espe Heikkilä

Øyeavdelingen på Ullevål stuet bort «en større mengde» radioaktive strålekilder på et oppbevaringsrom

Da Strålevernet gjennomførte tilsyn med radioaktive strålekilder ved Oslo universitetssykehus, avdekket de flere brudd på strålevernregelverket. Ett år senere står fremdeles ett av fire...