Tag: Iben Schier van den Berg

Sensitive barnevern-data i Oslo for dårlig sikret, viser ny rapport

Sensitive opplysninger om barn og unge på institusjon er ikke godt nok sikret i Oslo-barnevernets datasystem. Dataene lå åpne blant annet for dataselskap. Oslo kommunes...