Tag: hørselshemmede

Møte om hørselshemmedes rettigheter kansellert. Årsak: Tolketjenesten fant ikke tolk på én måneds varsel

Hver dag møter hørselshemmede på utfordringer som gjør det vanskelig å være aktive deltakere i samfunnet. Det fikk vi et tydelig eksempel på da...