Tag: Holmendammen

Oljelekkasje ved Holmendammen. 350 liter olje rant ut fra tank

-- Det er en oljelekkasje der olje har rent ut i grunnen og det har også vært noe tilsig til Holmendammen. Oljen minner om...