Tag: Hilde Helén Kjellstad

Etter rasende signaler fra beboerne i Lille Tøyen hageby, lar kommunen støyskjermen ut mot...

Ifølge et forslag fra plan- og bygningsetaten, skulle støyskjermen mellom Lille Tøyen hageby og Økernveien fjernes. Plan og bygg foreslo å erstatte støyskjermen med...