Tag: Hilde Barstad

19 søkere til toppjobb: Disse vil bli direktør i kulturetaten i Oslo kommune

Den nye kulturdirektøren får millionlønn og ansvaret for kunst, kultur, eiendommer og museer i hovedstaden. Oslo kommune er i ferd med å tilsette en ny...

Kulturetaten svarer kunstner Marianne Heier: – Vi har etablert så mange atelierer som bygningsmassen...

Kulturetaten er enig i at mer må gjøres for Oslos kunstnere. Etaten mener antallet atelierer har økt og henviser til en ny kunstplan. Nylig adresserte...

Påfuglen, Oslos største kunstnerkollektiv, på Grünerløkka, står uten lokaler etter sommeren

Kunstnerkollektivet Påfuglen er Oslos største med 63 leietakere. Fra og med juli står kollektivet uten lokaler, da bygget de holder til i Nordre gate...