Tag: Henrik Thrap-Meyer

Her kan du få en sniktitt ned i hvelvingene til det gamle Olavsklosteret, fra...

Klosteret var i virksomhet fram til reformasjonen i 1537 og tilhørte dominikanerordenen. Klosteret skal på det meste ha huset prior, sub-prior, 10-15 munker og...