Tag: Henrik Ness Mikkelsen

Lavere fartsgrense på veiene i Oslo fra 1. november

Årsaken til miljøfartsgrensen er svevestøv, som fører til dårligere luft og helseplager. Men en av hovedutfordringene er at trafikantene ikke overholder disse fartsgrensene, innrømmer...