Tag: Henki Kolstad

Blått skilt avduket for Henki og Lasse Kolstad i Frydenlundsgata

I den gamle leiegården fra 1880 i Frydenlundsgata 10B ble to skuespillerspirer satt til verden. Nå er Brødrene Henki og Lasse Kolstad hedret med...