Tag: helsedirektoratet

Snart kan volden lærer Clemens Saers opplevde i klasserommet komme opp for Høyesterett

I 2014 forsøkte Clemens å stoppe en elev som truet seg inn i klasserommet hans under påskudd av å få tilbake noen penger fra...

— For dårlig kvalitet på helsestasjoner for unge, mener samtlige ungdomspartier i Oslo

I Oslo har alle de 15 bydelene en egen helsestasjon for ungdom. I tillegg finnes det en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet, og en...

Tross økende hasjbruk blant unge – over 100.000 i Oslo har et helsefarlig alkoholkonsum

Tross medieoppslag de siste ukene om Osloungdoms økende hasjbruk, er det fortsatt alkohol som utgjør den største rusutfordringen i hovedstaden. Torsdag vedtok det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet...