Tag: Heidi Park

Bygdøy kirke feiret 50 år med kaffe og bakst på kirkebakken

Prestene i Bygdøy og Frogner var begge på plass, det var også domprost Anne-May Grasaas, som hilste fra biskopen. Og feiringen kunne skje i fantastisk...

Her møtte han 104 delegater og diskuterte revolusjon. Straffen var fire års tukthus. Nå...

På Bygdøy samlet Marcus Thrane arbeiderforeninger fra hele landet. De reiste kravet om allmenn stemmerett. Nå feires han med blå minneplakett.  Marcus Thrane (1817 –...