Tag: Hans Olav Syversen

— Det burde vært en selvfølge at alle nye skolebygg ble universelt utformet

Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å delta og lykkes i samfunnet. Det vil jeg kjempe for på Stortinget. Gunn Pound, styremedlem i...

Hans Olav Syversen (KrF) vil at barn fra familier med lite penger skal ha...

Oslo-kandidaten er opptatt av oslofolks trygghet, og blir han gjenvalgt til Stortinget vil han prioritere tiltak for barn fra familier med dårlig råd. Vi spurte...